بلال قرمز

بلال این رنگی دیده بودید؟😍
فک کنم با درخت انار پیوند خورده باشه😅

3