عکس فریدون آسرایی لب ساحل رویان

آقا فریدون آسرایی و دوچرخه سواری و رکاب زدن در ساحل گِلی و شلوار سفید و … فاجعه ای که در خانه منتظر فریدون جان است!
چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (308)