چطور لامپ شکسته رو از سرپیچ باز کنیم؟

چطور لامپ شکسته رو از سرپیچ باز کنیم؟

lamp